De kunst van het samenleven

Middels veldonderzoek in de wijk Gestel werd vormgeving door bewoners in de eigen openbare ruimte zichtbaar. Zij nemen vaak initiatief om de persoonlijke leefomgeving zelf vorm te geven. Wij hebben dit gegeven in dit project uitvergroot en zichtbaar gemaakt. Het resultaat; een serie van functionele en sociaal verbindende producten, die ook ingezet kunnen worden in uw wijk.